Talud ja majapidamised

Küla loo lahutamatuks osaks on talukohtade lood - alates sellest, kes ja millal sinna elama asus kuni perelegendideni välja.

Kirjapandud talulugusid kohtab harva. Teadaolevalt koostas viimatise lühiülevaate Orjaku talude ja majapidamiste ning nende asukate kohta Elli Nurk (nüüd: Rüütel) 1996. aastal. Kirjutis avaldati  Kassari Haridusseltsi kogumikus "Tunne oma kodukanti"  ning seal on kirjas ka Albert Mänsi täpsustused.