Põhikiri ja asutamisleping


4. novembril 2006 arutasime läbi ja võtsime vastu Orjaku Külaseltsi põhikirja. 30 asutajaliiget kirjutasid alla asutamislepingule, kinnitades, et teevad seda "mõistes, et küla on midagi enamat kui territoorium, hoolides Orjaku külast ning soovides sõbralikus koostöös anda oma panus".