KülaseltsKülaselts on asutatud, aga iseenesest see muidugi ei toimi. Milleks meile ikkagi külaselts? Kas ilma poleks lihtsam? Oskame me seltsis tegutseda? Kas tahame ja suudame üksteisega arvestada - erinevad nagu oleme?


Külaseltsi esimestel tegevusaastatel keskendume järgmistele valdkondadele:

*   Külaplatsi edasiehitamine

*   Külamaastiku kujundamine ja oma ümbruse heakorrastamine

*   Planeeringute jälgimine

*   Küla ajaloo jäädvustamine

*   Jaanipäeva ja vastlapäeva tähistamine