ArengukavaOrjaku küla arengukava aastateks 2009-2019 kinnitati 2.mail 2009 toimunud külaseltsi üldkoosolekul.

Tutvu arengukavaga siit
Vaata  Lisa 4 , kuhu said kirja toimiva küla tunnused
Vaata  Lisa 6 , kus on esitatud külaelanike töökohtade jaotus 2009.aasta alguse seisuga
Vaata küla skeemi siit
Vaata küla üldskeemi siit

Arengukava on koostanud ja läbi arutanud külaelanike poolt valitud töögrupp., eestvedajaks Margit Kääramees. Kasutati küsitluse tulemusi, erinevate koosolekute materjale, töögrupi liikmete koostatud temaatilisi ülevaateid ja küla kohta teada olevat infot. Abiks oli SA Tuuru konsultant Aivi Telvik, kellele siinkohal veelkordne tänu. Ülevaadet arengukava koostamise käigust näed siit.

Ettepanekud Orjaku küla arengukava kohta on oodatud meiliaadressil orjaku@orjaku.ee või kirjalikult külaseltsi juhatuse liikmetele. Arengukava muudatused kinnitab külaseltsi üldkoosolek. Arengukava elluviimisel hoiavad silma peal külaelanikud ning külaseltsi juhatus.