Projektid

ORJAKU KÜLASELTSI PROJEKTID KOHALIKU ELU EDENDAMISEKS seisuga 01.03.2011.a.

 

30. aprill –30.sept.

2007

Orjaku külaseltsi tegevuseks tugistruktuuride loomine

EAS Kohaliku omaalgatuse programm  -  toetuse suurus 16 000 EEK

- välimööbli valmistamine (4 lauda, 8 pinki);

- Jaanipäeva näituse korraldamine;

- küla kodulehekülje valmistamine.

15. okt. 2007 – 15.mai 2008

Orjaku küla välisilme kujundamine

EAS Kohaliku omaalgatuse programm - toetuse suurus  16 000 EEK

- postkastide aluste-infotahvlite valmistamine;    

- postkastide valmistamine;

- infotahvlite püstitamine talgute korras Mere küla teeotsa ja Paemurru talu väravasse;  

- 3 postkasti paigaldamine mõisa bussipeatusesse.  

2007 - 2009

Orjaku muuli matkarada

PRIA külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus – toetuse suurus  268 700 EEK

- laudtee rajamine sadamast muulile;

- veeloodimaja taastamine;

- puhkekoha vormistamine muuli algusesse;

- veeloodimajja küla ja sadama ajalugu tutvustava ekspositsiooni koostamine.

1. juuni –

30. aug. 2008

Orjaku ajaloonäituse koostamine

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp – toetuse suurus 3500 EEK

Valmis fotonäitus Orjaku ja Kassari vandest piltidest, kus oli kajastatud Orjaku küla elanikke nende erinevate tegevuste juures. Näitust eksponeeriti jaanipäeva eelsel kokkutulekul 22. juuni 2008.a.

1. mai 2008 -  30.märts 2009

Orjaku kui elujõuline ja jätkusuutlik rannaküla

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus 12 000 EEK

- ajavahemikul aprill 2008 – märts 2009 koostati ja valmis Orjaku küla arengukava aastateks 2009-2019

- korraldati jaanipäeva eelne küla kokkutulek koos erinevate tegevustega;

1. nov. 2008 – 30. sept. 2009

Matkaraja lõplik vormistamine ja hooldustööd

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus 10 500 EEK

- valmistati ja paigaldati matkaraja infotahvlid;

-  viidi lõpuni matkaraja heakorrastamine peale ehitust.

1. aprill  - 30.juuli 2009

Üheskoos tegutsedes

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus  4500 EEK

Küla kokkutuleku korraldamine: kiigeplatsi ettevalmistamine, tegevuste korraldamine ja läbiviimine, ürituse läbiviimine.

5.dets. 2009 – 15. jaan. 2010

Jõulupeo korralduskulude osaline toetus

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp

Lastetegevuste ja kultuuriprogrammi korraldamine küla jõulupeol 19. dets. 2010.a.

2010 - 2011

Orjaku infomaja projekteerimine ja ehitamine

PRIA külade uuendamise ja arendamise inves-teeringutoetus – toetuse suurus   938 289 EEK

Valmib Orjaku külaseltsi-ja sadamahoonete kompleksi I etapi ehitusprojekt, ehitatakse valmis Infomaja, sisustatakse maja esmavajaliku mööbliga.

 

1. mai – 30. aug. 2010

Ikka üheskoos tegutsedes

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse summa 7190 EEK

- heakorratalgute korraldamine;

- kokkutuleku ettevalmistamine ja läbiviimine;

- külaseltsile printer-skänner-koopiamasina Canon MF4010 soetamine.

2009-2011

Rannaküla Orjaku tuntuks meil ja mujal

LEADER-programm meede 5 „Koha-turunduse toetus“ – toetuse summa 18 808 EEK

- valmisid postkaardid sarjast „Ahoi Hiiumaalt!“

- avaldati küla reklaambänner www.hiiumaa.ee-s

- valmis reklaamleht Hiiumaa kataloogis;

- 2011.a. valmib küla tutvustav voldik.

1.märts 2010 – 1. mai 2011

Orjaku sadama ja seltsimaja projekteerimine

LEADER-programm meede 4 „Projekti-de ettevalmistami-se toetus“,

toetuse summa  132 300 EEK

Külaseltsile ja sadamale vajaliku polüfunktsionaalse hoonetekompleksi ehitusprojekti valmimine.

2010 - 2011

Orjaku sadama puhkeala laiendus

LEADER-programm meede 6 „Elukesk-konna investeerin-gud“, saadud osaline toetus summas  147 095 EEK

Orjaku sadama puhkeala edasi ehitamise osaline teostamine.

1. dets. 2010 – 30.nov. 2011

Üheskoos edasi tegutsedes

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus 16 000 EEK

- kahe koolituse ja konkursi läbiviimine („Orjaku maitse“ ja „Orjaku meene“);

- tehniliste vahendite (esitlustahvel) ja nõude soetamine infomajja.

1.märts 2011 – 31.märts 2012

Huvigruppide planeerimisprotsessi kaasamise kava Kassari saare näitel

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital – KÜSK, toetuse summa 7007 EUR

Valmib kaasamiskava Kassari saare näitel, täpsem kirjeldus  http://www.kysk.ee/?s=560

2011 – 2012

Orjaku sadama puhkeala laiendamise lõpetamine

LEADER-programm meede 6 „Elukesk-konna investeeringud“,

eraldatatud 13 064,76 EUR

Projekti abil ehitatakse valmis Orjaku sadama puhkeala laienduse II etapp – puhkeala kuni laudtee alguseni.

Ehitab TVS Ehitus OÜ

2011 – 2013

Orjaku külaseltsi-ja sadamahoone II etapi ehitamine

PRIA külade uuendamise ja arendamise inves-teeringutoetus – toetuse suurus

60 000 EUR

Ehitatakse valmis Orjaku külaseltsi-ja sadamahoone II etapp – saalimaja (kuursaal).

mai 2011 - 30. aprill 2012

"Jagame infot ja kogemusi"

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus 500 €

Küla kevadtalgute läbiviimine, kahe infokaardi koostamine ja valmistamine. Valmivad Kassari saare ja Hiiumaa kaardid, mis pannakse üles Infomajja.

30. oktoober 2011 - 1. juuni 2012

"Infomaja tegevuseks vajaliku inventari soetamine"

EAS Kohaliku omaalgatuse programm – toetuse suurus 738 €

soetatakse väike tööstuslik vee-ja tolmuimeja, esitlusprojektor ja ekraan