SUVI KASSARIS – KASSARI KULTUURINELJAPÄEVAD
Kassari Kultuurineljapäevade (KKNP) sari on 2014.a. alguse saanud
koostööprojekt MTÜ Orjaku Külaseltsi ja MTÜ Kassari Haridusseltsi vahel,
kuhu on kaasatud ka teised Kassari saare ettevõtted ja eraisikud.
Eesmärgiks on erinevate osapoolte koostöös pakkuda kohalikele elanikele
kodule lähemal häid kultuurisündmusi ning kutsuda neis osalema ka meie
saare külalisi. 
Sarja raames toimub mai keskpaigast kuni septembri keskpaigani igal
neljapäeval erinevaid sündmusi ja ettevõtmisi üle Kassari saare.
Käesoleva aasta programm ja juba toimunud sündmuste info on leitav
http://www.kassarimaa.ee/index.php?page=suvi-kassaris-2017

Kauneid kultuurielamusi Kassaris! 

Margit Kääramees
KKNP projektijuht
tel. 52 44 820